Tổ chức Lễ khai trương ngân hàng Bảo Việt Bank

Liên Hoa event : Công ty tổ chức sự kiện trọn gói

Liên Hoa event hân hạnh đảm nhận toàn bộ công tác tổ chức sự kiện 

- Đoàn nghệ thuật múa lân sư rồng Liên Hoa Đường

- Tổ chức tiệc tea break bánh nước cho event

- Âm thanh, trang thiết bị cho sự kiện trang trọng

Tổng chi phí cho sự kiện chỉ với < 18.000.000 trọn gói

Quy mô đơn giản mà vẫn trang trọng cho ngày khai trương

Liên hệ : 090.6668.665 - 090.6668.662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phone