Đoàn nghệ thuật Lân sư rồng Liên Hoa Đường

Đoàn nghệ thuật Lân sư rồng Liên Hoa Đường. Biểu diễn múa Lân sư rồng, trống hội chuyên nghiệp phục vụ Lễ tết, khai trương, khởi công, sự...

Hình ảnh những show từng biểu diễn

Đoàn nghệ thuật Lân sư rồng Liên Hoa Đường. Biểu diễn múa Lân sư rồng, trống hội chuyên nghiệp phục vụ Lễ tết, khai trương, khởi công, sự...

Lân sư rồng Chúc tết, Mừng xuân, Năm mới

Liên Hoa Đường. Đoàn nghệ thuật múa Lân sư rồng chuyên nghiệp cho Lễ tết, chúc mừng năm mới, khai trương đầu năm hoành tráng, hấp dẫn

Sản phẩm Lân sư rồng

Chuyên cung cấp Sản phẩm Lân sư rồng tuyển chọn, nhập khẩu chính hãng, chuyên nghiệp

Hình ảnh Show 4 Lân, 8 Trống hội, 1 Rồng

Hình ảnh gói show 4 Lân, 8 Trống Hội, 1 Rồng

Hình ảnh Show 4 Lân, 8 Trống hội

Hình ảnh Show 4 Lân, 8 Trống hội

phone